Từ điển Dict9
EV

place-card Tiếng Anh là gì?

ENplace-card
Danh từ
thiếp ghi chỗ ngồi (trong những buổi chiêu đãi long trọng...)