Từ điển Dict9
EV

placidity Tiếng Anh là gì?

ENplacidity
Danh từ
sự yên tĩnh
sự điềm tĩnh
the placidity of his temperament
tính khí điềm tĩnh của anh ta