Từ điển Dict9
EV

placket Tiếng Anh là gì?

ENplacket
Danh từ
đường sẻ ở váy (của phụ nữ, để cởi hoặc mặc váy vào dễ dàng hơn)