Từ điển Dict9
EV

plage Tiếng Anh là gì?

ENplage
Danh từ
bâi biển (nơi tắm)