Từ điển Dict9
EV

plagioclase Tiếng Anh là gì?

ENplagioclase
Danh từ
(khoáng chất) Plagiocla