Từ điển Dict9
EV

plague-spot Tiếng Anh là gì?

ENplague-spot

Kết quả tìm kiếm từ Wikipedia