Từ điển Dict9
EV

planch Tiếng Anh là gì?

ENplanch

Kết quả tìm kiếm từ Wikipedia