Từ điển Dict9
EV

planet-struck Tiếng Anh là gì?

ENplanet-struck
tính từ
bàng hoàng, kinh hoàng, hoảng sợ, khiếp sợ