Từ điển Dict9
EV

plantable Tiếng Anh là gì?

ENplantable

Kết quả tìm kiếm từ Wikipedia