Từ điển Dict9
EV

plastron Tiếng Anh là gì?

ENplastron
Danh từ
giáp che ngực (có bọc da, của người đánh kiếm)
yếm áo (đàn bà); ngực sơ mi (có hồ cứng)
yếm rùa