Từ điển Dict9
EV

plateaux Tiếng Anh là gì?

ENplateaux
Danh từ
(số nhiều của plateau)