Từ điển Dict9
EV

plated Tiếng Anh là gì?

ENplated
Tính từ
bọc sắt, bọc kim loại
mạ; mạ vàng, mạ bạc
plated ware
đồ mạ vàng, đồ mạ bạc