Từ điển Dict9
EV

plating Tiếng Anh là gì?

ENplating
Danh từ
sự bọc kim loại; sự mạ
lớp kim loại; lớp mạ
protected with steel plating
có lớp thép bọc bảo vệ