Từ điển Dict9
EV

platinization Tiếng Anh là gì?

ENplatinization
Danh từ
sự mạ platin