Từ điển Dict9
EV

platinum Tiếng Anh là gì?

ENplatinum
Danh từ
platin, bạch kim