Từ điển Dict9
EV

platinum foil Tiếng Anh là gì?

ENplatinum foil
Danh từ
lá platin