Từ điển Dict9
EV

platonic Tiếng Anh là gì?

ENplatonic
Tính từ
Platonic [thuộc] Platon;[thuộc] triết học Platon
thuần khiết (sâu nặng nhưng không nhục dục, nói về tình yêu, tình bạn)