Từ điển Dict9
EV

platonics Tiếng Anh là gì?

ENplatonics
Danh từ số nhiều
quan hệ yêu đương lý tưởng thuần khiết
chuyện trò yêu đương lý tưởng thuần khiết