Từ điển Dict9
EV

platter Tiếng Anh là gì?

ENplatter
Danh từ
đĩa to (để dọn thịt, cá)
(cũ) đĩa gỗ
(Mỹ, khẩu ngữ) đĩa máy hát