Từ điển Dict9
EV

platypus Tiếng Anh là gì?

ENplatypus
Danh từ
(số nhiều platypuses) (cách viết khác duck-billed platypus) (động vật)
thú mỏ vịt