Từ điển Dict9
EV

plaudit Tiếng Anh là gì?

ENplaudit
Danh từ
(thường số nhiều)
tiếng vỗ tay; tiếng hoan hô
chị ta được vỗ tay về cách trình bày trường hợp của mình