Từ điển Dict9
EV

plausible Tiếng Anh là gì?

ENplausible
Tính từ
có vẻ hợp lý; tin được
his story sounds perfectly plausible
câu chuyện của hắn nghe có vẻ hoàn toàn tin được
(nghĩa xấu) khéo nói, khéo tán
a plausible rogue
thằng xỏ lá khéo tán