Từ điển Dict9
EV

play-day Tiếng Anh là gì?

ENplay-day
Danh từ
ngày nghỉ học
ngày nghỉ (của công nhân trong tuần)