Từ điển Dict9
EV

play-debt Tiếng Anh là gì?

ENplay-debt
Danh từ
nợ cờ bạc