Từ điển Dict9
EV

play-girl Tiếng Anh là gì?

ENplay-girl
Danh từ
cô gái ăn chơi