Từ điển Dict9
EV

playable Tiếng Anh là gì?

ENplayable
Tính từ
có thể chơi được (sân bóng...)