Từ điển Dict9
EV

playfulness Tiếng Anh là gì?

ENplayfulness
Danh từ
sự thích vui đùa, sự hay vui đùa
sự đùa chơi