Từ điển Dict9
EV

playhouse Tiếng Anh là gì?

ENplayhouse
Danh từ
nhà hát, rạp hát
nhà cho bé (nhà rất nhỏ, đủ cho một cháu bé chơi trong đó)