Từ điển Dict9
EV

playwright Tiếng Anh là gì?

ENplaywright
Danh từ
nhà soạn kịch