Từ điển Dict9
EV

pleading Tiếng Anh là gì?

ENpleading
Danh từ
sự biện hộ, sự bào chữa
(số nhiều) biên bản lời biện hộ (của hai bên)
sự cầu xin, sự nài xin