Từ điển Dict9
EV

plenteousness Tiếng Anh là gì?

ENplenteousness
Danh từ
sự sung túc, sự phong phú, sự dồi dào