Từ điển Dict9
EV

pleuro-pneumonia Tiếng Anh là gì?

ENpleuro-pneumonia
Danh từ
(y học) viêm phổi màng phổi