Từ điển Dict9
EV

pleurodynia Tiếng Anh là gì?

ENpleurodynia
Danh từ
(y học) chứng đau nhói ngực