Từ điển Dict9
EV

pliant Tiếng Anh là gì?

ENpliant
Tính từ
dễ uốn, mềm dẻo
the pliant branches of young trees
cành dễ uốn của các cây non
dễ tính, mềm mỏng (người, tính tình)