Từ điển Dict9
EV

thick-and-thin Tiếng Anh là gì?

ENthick-and-thin
Tính từ
kiên định; trung thành; không lay chuyển được
thick-and-thin friend
người bạn trung thành