Từ điển Dict9
EV

thickly Tiếng Anh là gì?

ENthickly
dày; dày đặc; thành lớp dày
cứng; khó; mệt nhọc; khó khăn; nặng nề