Từ điển Dict9
EV

thirdclass Tiếng Anh là gì?

ENthirdclass
Danh từ
hạng ba (trên tàu)
bảng ba (học sinh đi thi đạt điểm trung bình)