Từ điển Dict9
EV

thrashing-mill Tiếng Anh là gì?

ENthrashing-mill
Danh từ
máy đập lúa