Từ điển Dict9
EV

thread-gauge Tiếng Anh là gì?

ENthread-gauge
Danh từ
(kỹ thuật) compa đo bước ren