Từ điển Dict9
EV

three-dimensional Tiếng Anh là gì?

ENthree-dimensional
Tính từ
có ba chiều
a three-dimensional object
một vật thể ba chiều
rất chi tiết và sinh động
the characters in his novels are always three-dimensional
các nhân vật trong tiểu thuyết của ông ta lúc nào cũng rất sinh động