Từ điển Dict9
EV

three-handed Tiếng Anh là gì?

ENthree-handed
Tính từ
(có) ba tay
có ba người chơi; tay ba (ván bài; cuộc đấu)