Từ điển Dict9
EV

three-legged race Tiếng Anh là gì?

ENthree-legged race
Danh từ
cuộc đua chạy ba chân (gồm từng cặp một, chân phải người này buộc vào chân trái người kia)