Từ điển Dict9
EV

three-piece Tiếng Anh là gì?

ENthree-piece
Tính từ
bộ ba (gồm ba chiếc)
a three-piece suit
bộ quần áo bộ ba (quần hoặc váy, áo, áo khoác)
a three-piece suite
bộ ba ghế (hai ghế bành, một xô-pha)