Từ điển Dict9
EV

three-point turn Tiếng Anh là gì?

ENthree-point turn
Danh từ
sự quay đầu xe ba bước (tiến lên, lùi lại, rồi tiến lên)