Từ điển Dict9
EV

throatiness Tiếng Anh là gì?

ENthroatiness
Danh từ
sự khàn khàn