Từ điển Dict9
EV

throw-out Tiếng Anh là gì?

ENthrow-out
Danh từ
sự bỏ đi; sự vứt đi
(số nhiều) phế phẩm; đồ thải; cặn bã