Từ điển Dict9
EV

throwing Tiếng Anh là gì?

ENthrowing
Danh từ
ném; vứt; quăng
bàn quay (nặn đồ gốm)
sự xe tơ