Từ điển Dict9
EV

throwing-wheel Tiếng Anh là gì?

ENthrowing-wheel
Danh từ
bàn quay (nặn đồ gốm)