Từ điển Dict9
EV

thumbed Tiếng Anh là gì?

ENthumbed
Tính từ
có răng; hình răng cưa (mào gà)
bị bôi bẩn; nhàu nát (sách)