Từ điển Dict9
EV

tibetan Tiếng Anh là gì?

ENtibetan
Tính từ
thuộc Tây-Tạng